Licitație de peste 66,7 milioane de lei: MAI își face un centru de servicii electronice în Sectorul 6 din București pentru a simplifica interacțiunea cu cetățenii și firmele

98

Ministerul Afacerilor Interne vrea să implementeze în Sectorul 6 din București un centru de servicii electronice, proiect care ar trebui să simplifice accesul cetățenilor și al mediului privat la serviciile electronice al acestui minister, potrivit unei licitații demarate în sistemul electronic de achiziții publice. Contractul, cu o valoare de peste 66,7 milioane lei, are ca principale obiective reabilitarea unei clădiri existente și transformarea acesteia într-un centru de date performant, precum și construirea unui turn metalic de telecomunicații înalt de 70 de metri, amplasat în vecinătatea clădirii.

“Proiectul de implementare a unui HUB de servicii (Centru de furnizare Servicii Electronice) la nivelul MAI este necesar în vederea asigurării capabilității MAI de a răspunde la nivel centralizat la nevoile de procesare de date electronice ale aparatului propriu și ale instituțiilor din subordine, precum și la cerințele de cooperare interinstituțională în context național și european atât din perspectva Strategiei ITC a MAI, cât și a celorlalte documente programatice”, se arată în caietul de sarcini al licitației.

Prin realizarea acestui proiect, se menționează în documentația licitației, se va avea în vedere simplificarea accesului cetățenilor și mediului privat la serviciile electronice oferite de către MAI în vederea facilității interacțiunii online a beneficiarilor cu prestatorii de servicii publice, inclusiv prin optimizarea suportului IT necesar.

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele:

a) reabilitarea unei clădiri existente, amplasate în strada Leaota nr. 2A, sector 6, București, din punct de vedere structural, arhitectură, instalații, amenajări exterioare, pe baza unui proiect de modernizare și echipare a clădirii, astfel încât aceasta să îndeplinească cerințele stipulate în standardele specifice nivelului TIER 3 de amenajare centre de date și dotarea acesteia cu toate echipamentele de IT, produse de softeware și comunicații necesare serviciilor care vor fi oferite de Centrul de date al MAI.

b) construirea unui turn metalic de telecomunicații (70 m înățime) amplasat în vecinătatea clădirii, dar nu mai departe de 30 m, care are ca scop realizarea conexiunilor de backup la RCVD a infrastructurii informatice din cadrul data center-ului. Liniile de alimentare ale antenelor, cablurile și circuitele de comunicații a infrastructurii informatice și cablurile electrice pentru instalația de balizaj a turnului vor fi montate subteran în canalele din beton armat.

Citește și: AUDIO // Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu interviu la RFI despre redeschiderea parcurilor

Ministerul își propune practic amenajarea unui centru de date, echiparea acestuia cu servere, echipamente de stocare a datelor, infrastructură de comunicații, infrastructură de virtualizare, sistem de management al resurselor hardware și al resurselor virtualizate, infrastructură de securitate cibernetică, precum și componente de infrastructură pentru aplicații.

De asemenea, proiectul acoperă și migrarea în cadrul hub-ului a unor aplicații/sisteme existente, precum și dezvoltarea unor servicii noi. În plus, infrastructura hardware și software va fi oferită ca serviciu pentru alte structuri MAI în vederea asigurării continuității activității (business continuity) pentru sistemele pe care acestea le au în funcțiune. (..)

Imobilul care va fi reabilitat este situat în strada Leaota nr. 2A, sector 6, București, face parte din domeniul public al statului, se află în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția Asigurare Logistică Integrată și Serviciul Român de informații și este înscris în cartea funcaiară nr. 226731 a Municipiului București – Sector 6, cu teren în suprafață de 66.775 mp. Imobilul nu figurează pe lista Monumentelor istorice, se mai arată în caietul de sarcini.

Clădirea existentă a fost construită în anul 1951, având o suprafață construită de 660 mp și suprafața desfășurată de 1980 mp cu funcțiunea actuală de depozit. Potrivit expertizei tehnice, clădirea a fost încadrată în clasa de risc seismic I, clasă în care se încadrează construcțiile cu risc seismic de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limite ultime. Instalațiile sanitare și electrice interioare sunt neutilizabile pentru noua funcțiune a clădirii. Clădirea nu este încălzită, este deconectată de la alimentarea cu energie electrică, este branșată la apă curentă și canalizare.

Durata de implementare a contractului este de 18 luni, finalizarea executării lucrărilor nu va depăși data de 13 mai 2022.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 30 iunie 2020. Tot în aceeași zi va avea loc ședința de deschidere a ofertelor.